loader image
cybercypher landcap 2023
Terma dan Syarat
Home/Terma dan Syarat
Terma dan Syarat
Home/Terma dan Syarat

Terma dan Syarat Servis Pembangunan Website

 

1.     Pengenalan

 

Dengan menggunakan servis pembangunan website kami, anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat berikut.

 

2. Skop Kerja

 

 • Kami akan menyediakan perkhidmatan pembangunan website mengikut keperluan yang dinyatakan dalam kontrak yang dipersetujui.
 • Segala perubahan atau penambahan kepada skop kerja asal perlu dipersetujui bersama dan mungkin dikenakan caj tambahan.

 

3. Bayaran

 

 • Bayaran penuh atau sebahagian perlu dijelaskan sebelum memulakan projek, seperti yang dipersetujui dalam kontrak.
 • Sebarang kos tambahan seperti pembelian domain, hosting, atau plugin premium akan ditanggung oleh pelanggan.

 

4. Tempoh Masa

 

 • Tempoh masa untuk menyiapkan website akan dinyatakan dalam kontrak dan bergantung kepada skop kerja yang dipersetujui.
 • Sebarang kelewatan yang disebabkan oleh pelanggan (contohnya, kelewatan menyediakan maklumat atau bahan yang diperlukan) tidak akan dianggap sebagai kegagalan kami untuk memenuhi tempoh masa yang dipersetujui.

 

5. Hak Milik dan Hak Cipta

 

 • Semua hak cipta untuk kandungan dan reka bentuk yang dihasilkan oleh kami adalah milik pelanggan setelah bayaran penuh diterima.
 • Kami berhak untuk menggunakan website yang dibangunkan sebagai sebahagian daripada portfolio kami dan untuk tujuan pemasaran, melainkan dipersetujui sebaliknya.

 

6. Penyerahan Hosting dan Domain

 

·         Kami akan menyediakan hosting dan/atau domain bergantung kepada pakej yang diambil oleh pelanggan.

·         Jika hosting atau domain termasuk dalam pakej, kami akan menguruskan pembelian dan setup mengikut keperluan pelanggan.

·         Pelanggan akan diberikan akses akaun admin web management dan/atau hosting dan domain setelah bayaran penuh diterima.

·         Pelanggan akan diberikan akses akaun hosting dan/atau domain bergantung kepada pakej yang ditawarkan kecuali pakej xxx

·         Jika pelanggan sudah mempunyai hosting atau domain, kami akan membantu dengan migrasi dan setup yang diperlukan

 

7. Penamatan

 

 • Kedua-dua pihak boleh menamatkan kontrak dengan notis bertulis sekurang-kurangnya 14 hari.
 • Sekiranya kontrak ditamatkan oleh pelanggan sebelum siap, bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan.

 

8. Tanggungjawab Pelanggan

 

 • Pelanggan bertanggungjawab menyediakan semua maklumat, bahan, dan kandungan yang diperlukan untuk pembangunan website.
 • Pelanggan bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua kandungan yang diberikan tidak melanggar undang-undang hak cipta dan tidak mengandungi bahan terlarang.

 

9. Penafian

 

 • Kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan website yang dibangunkan oleh kami.
 • Kami tidak menjamin bahawa website akan bebas daripada bug atau gangguan, tetapi kami akan berusaha untuk menyelesaikan sebarang isu yang timbul secepat mungkin.

 

10. Penyelesaian Pertikaian

 

 • Sebarang pertikaian yang timbul daripada terma dan syarat ini akan diselesaikan melalui rundingan damai antara kedua-dua pihak.
 • Jika rundingan gagal, pertikaian akan dirujuk kepada mahkamah yang mempunyai bidang kuasa di Malaysia.

 

11. Perubahan Terma

 

 • Kami berhak untuk mengubah terma dan syarat ini pada bila-bila masa. Sebarang perubahan akan dimaklumkan kepada pelanggan.

Dengan menggunakan servis kami, anda mengesahkan bahawa anda telah membaca, memahami, dan bersetuju dengan terma dan syarat yang dinyatakan di atas.

 

Alamat

2nd Floor, Block A, No. 7-13, Jalan PKAK 1 & 2, Pusat Komersial Ayer Keroh Ayer Keroh, 75450 Melaka

Hubungi Kami
+(60) 176558556
Email Kami

Lokasi Kami

Jangan Lepaskan Peluang Berhubung Dengan Kami.

Masukkan Mesej